هدر

028-33454696

اسلاید شو
  • <p>عنوان 2</p>
  • <p>عنوان 1</p>

2018/01/06

استاندارد رنگ سیلندرها

استاندارد-رنگ-سیلندرها

استاندارد رنگ سیلندرها

 

رنگ سیلندرهای گاز یکی از موارد بسیار پر اهمیت بوده و تاثیر بسزایی در شناخت راحت تر گاز داخل سیلندر و یا خطرات احتمالی آن دارد. در ایران دو استاندارد ISIRI 304 و ISIRI 712 به موضوع رنگ سیلندرها پرداخته است. استاندارد 712 با موضوع استاندارد رنگ سیلندر های گاز و استاندارد 304 با موضوع سیلندر های گاز طبی برای مصارف پزشکی -نشانه گذاری برای تشخیص محتوای سیلندر نگارش شده است و صرفا در بخشی از این استاندارد (304) به رنگ سیلندرها پرداخته شده است.

رنگ سیلندرهای بسته به کاربری صنعتی، آزمایشگاهی و یا طبی متفاوت می باشند. عموما استاندارد در حوزه طبی بیشتر مورد توجه قرار می گیرد. عمده رنگهایی که برای سیلندرها با کاربری صنعتی و آزمایشگاهی در ایران مورد استفاده قرار می گیرد به شرح زیر می باشد:

رنگ  گاز استیلن : در گرید آزمایشگاهی قرمز تیره مایل به بنفش (Maroon). در گرید صنعتی زرد.

رنگ گاز اکسیژن: در گرید آزمایشگاهی مشکی. در گرید صنعتی مشکی گلویی سفید.

رنگ گاز آرگون: در گرید صنعتی و آزمایشگاهی سبز تیره و یا آبی.

رنگ گاز دی اکسید کربن: در گرید آزمایشگاهی و صنعتی طوسی و یا مشکی گلویی طوسی.

رنگ گاز متان: قرمز.

رنگ گاز منواکسید کربن: قرمز گلویی زرد.

رنگ گاز نیتروژن: در گرید آزمایشگاهی طوسی گلویی مشکی. در گرید صنعتی مشکی.

رنگ گاز هلیوم: قهوه ای و یا طوسی گلویی قهوه ای.

رنگ گاز هوای خشک: در گرید آزمایشگاهی طوسی گلویی سبز. در گرید صنعتی مشکی گلویی سبز.

رنگ گاز هیدروژن: قرمز.

استاندارد رنگ در اروپا طی چند سال اخیر تغییر کرده و از BS349 به EN1089-3 تغییر یافته است. سازمان بین الملل استاندارد (ISO) نیز استاندارد ISO 32:1977 را نیز به همین منظور تعریف نموده است. متاسفانه در ایران سیلندرها به ندرت دارای رنگ استاندارد هستند