هدر

028-33454696

اسلاید شو
  • <p>عنوان 2</p>
  • <p>عنوان 1</p>
گازهای خالص

این محصولات عمدتا کاربرد آزمایشگاهی داشته و کیفیت آن بسیار پر اهمیت می باشد. تعدادی از گازهای خالص به شرح زیر می باشد:

آرگون، نیتروژن، اکسیژن، هیدروژن، دی اکسید کربن، منو اکسید کربن، هلیوم، متان، پروپان، بوتان، پنتان، هیدروژن سولفاید، هیدروژن کلراید، سولفور دی اکساید، استیلن، هوای خشک و …

خلوص این دسته از محصولات بسته به نوع گاز از 99% تا 99٫9999% متغییر می باشد. برخی از گازهای خالص در داخل کشور قابل تولید می باشد.

محصولات قابل تولید در ایران عبارتند از آرگون با خلوص حداکثر 99٫999%، نیتروژن با خلوص حداکثر 99٫999% ، هیدروژن حداکثر 99٫999%. و اکسیژن با خلوص حداکثر 99٫995%.  الباقی این محصولات کالای وارداتی می باشند.